Välkommen till Vara Entreprenad!

Vara Entreprenad är ett företag med lång erfarenhet inom brancherna bygg & markanläggning.

 

Vår strävan är att varje uppdrag skall ge en nöjd kund som med förtroende återkommer till oss med nya uppdrag.

 

Vi hjälper dig med:

  • Byggnation
  • Markanläggning
  • Mur och betong

 

 


Pågående projekt

  • Rivning Allébadet, Vara
  • Utbyggnad färdigvarulager och produktionslokal samt kontor, Elos Medtech Skara AB
  • Nybyggnation Förskola Varabygdens Församling, Larv
  • Rivning Bostadshus, Götene
  • Anläggning ny parkering Kerstinsås, Nossebro
  • Markarbeten Västra Skolan, Vara

 

 

 

 

Följ oss på Instagram